จุดปล่อยตัว-เส้นชัย | เส้นทาง

จุดปล่อยตัวและเส้นชัย

หน้าลาน เซ็นทรัลเวิลด์

มีที่จอดรถให้บริการที่เซ็นทรัลเวิลด์

โปรดมาถึงอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปล่อยตัว

เส้นทางการแข่งขัน

หมายเหตุ* ผู้จัดฯ สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้สอดคล้องเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่